preloader

Wij zijn BIG against breast cancer

Intro text: 

Ondanks de belangrijke vooruitgang tijdens de afgelopen decennia stijgt het aantal vastgestelde borstkankers. Het is niet alleen een van de meest voorkomende vormen van kanker bij vrouwen, maar ook een van de belangrijkste aan kanker gerelateerde doodsoorzaken.

Vandaag is het risico op borstkanker bij een vrouw 1 op 8. Jaarlijks veroorzaakt borstkanker nog steeds 522.000 sterfgevallen wereldwijd.

 

De meeste BIG-studies dienen geen enkel commercieel belang, maar de resultaten ervan kunnen wel leiden tot significante verbeteringen voor patiënten en samenleving. Wanneer is een korte behandeling met een duur geneesmiddel aangewezen? Welke patiënten moeten radiotherapie krijgen? Hoe kunnen jonge vrouwen met borstkanker toch hun kinderwens vervullen?

Elk jaar worden nog te veel mensen geconfronteerd met de pijn en ellende die borstkanker met zich meebrengt.

Onze missie is om dat te veranderen.

Borstkanker bij mannen

Mannen? Borstkanker komt zeker meer voor bij vrouwen, maar mannen kunnen ook worden getroffen. Minder dan 1 % van alle borstkankers treft mannen.

Het is bijgevolg een zeldzame ziekte... waarvoor nog maar weinig onderzoek opgestart is.

Steun onderzoek

Jonge vrouwen

Bewijs toonde aan dat steeds meer jongere vrouwen door de ziekte worden getroffen. Van de 1,67 miljoen nieuwe gevallen van borstkanker die in 2012 werden vastgesteld, was 33 % jonger dan 50 jaar.

Daar wil ik iets aan doen

Hoe we werken

Intro text: 

Onderzoek is de enige manier om borstkanker te begrijpen, hoe en waarom de ziekte evolueert en hoe ze uiteindelijk kan worden genezen. Wij plannen, organiseren en vergemakkelijken de coördinatie van internationale klinische onderzoeken. Het geld dat we ophalen wordt rechtstreeks geïnvesteerd in innovatief onderzoek dat een groot verschil maakt voor patiënten en hun geliefden.

 

Ons doel is om de overlevingskans en levenskwaliteit te verbeteren door de juiste behandeling voor elke patiënt te vinden. Internationale samenwerking is cruciaal om belangrijke vooruitgang te kunnen boeken in het onderzoek naar borstkanker. Dubbel werk kan worden vermeden, we krijgen sneller inzicht in de ziekte, er kunnen sneller betere behandelingen worden ontwikkeld en de kans om een remedie te vinden wordt groter.

Er is geen remedie voor borstkanker, maar BIG maakt een verschil door de internationale samenwerking te vergemakkelijken.

Zo kunnen klinische proeven en onderzoeksprogramma's worden ontwikkeld waardoor betere behandelingen en uiteindelijk een remedie mogelijk zijn.

Een wereldwijd netwerk van specialisten

Intro text: 

BIG is momenteel het grootste netwerk van academische onderzoeksgroepen die zich inzetten voor de behandeling van borstkanker. We verenigen meer dan 50 groepen en verbinden duizenden ziekenhuizen met elkaar. We brengen topspecialisten uit meer dan 50 landen en 6 continenten bij elkaar die samen baanbrekend onderzoek naar borstkanker verrichten. We zijn er trots op dat we zowel internationaal als lokaal kunnen werken en borstkankerpatiënten uit de hele wereld kunnen helpen. Ons team zorgt er nauwgezet voor dat elke euro verantwoord wordt besteed en maakt ook verslagen voor de donoren.

Onderzoeksgroepen wereldwijd

Door topspecialisten samen te brengen vergroten we de kans op het vinden van een remedie voor borstkanker.