preloader

Brochures

Intro text: 

Lees meer over onze onderzoeksprogramma's en ontdek wat we doen, hoe en waarom. De volgende brochures geven een kort overzicht van onze uitgelichte studies.

BIG research in focus

Intro text: 

“BIG research in focus” wordt tweemaal per jaar uitgegeven. Met deze publicatie wil BIG dieper ingaan op de belangrijkste onderzoeksthema’s rond borstkanker van het moment. We bespreken de meningen van verschillende deskundigen en hopen de lezers zo een breed perspectief en beter inzicht te geven in onderwerpen die relevant zijn voor het borstkankeronderzoek en die de manier waarop we werken veranderen.