preloader

SOFT & TEXT: nieuwe behandelopties voor jonge vrouwen

Intro text: 

De zusterproeven SOFT en TEXT werden in verschillende artikels “beste proef van het jaar” genoemd, en dat in een jaar waarin belangrijke ontwikkelingen in het borstkankeronderzoek plaatsvonden. Uit de baanbrekende resultaten bleek dat een selectieve ovariëctomie bij jonge vrouwen met hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium, die na chemotherapie in de premenopauze bleven, het risico op recidief vermindert.

In 2014 stelden onderzoekers de resultaten voor van SOFT, de klinische proef die de International Breast Cancer Study Group (IBSCG) uitvoerde voor BIG. Ze deden dat op twee grote internationale oncologieconferenties: de American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting en de San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS). De resultaten werden ook online gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (nejm.org).

De nieuwe behandelingscombinatie verkleinde het risico op recidief met 35 %

Het geneesmiddel tamoxifen is de standaardbehandeling na een operatie bij premenopauzale vrouwen met hormoongevoelige borstkanker. Het was echter niet zeker of een ovariëctomie een behandeling met tamoxifen versterkt. SOFT toonde aan dat deze groep vrouwen baat heeft bij een ovariëctomie in combinatie met tamoxifen. Het risico op recidief daalde immers met 22 % in vergelijking met tamoxifen alleen. Nog betere resultaten werden bereikt door de vrouwen te behandelen met een combinatie van ovariëctomie en exemestaan, een aromataseremmer. In deze arm van het gerandomiseerde onderzoek daalde het risico op recidief met 35 % in vergelijking met tamoxifen alleen. Op 100 vrouwen waren er 7 of 8 minder die binnen 5 jaar opnieuw borstkanker kregen.

Het voordeel van een ovariëctomie in combinatie met tamoxifen was het meest uitgesproken bij vrouwen jonger dan 35, een leeftijdsgroep met een bijzonder hoog risico op recidief. Het voordeel was nog groter bij een ovariëctomie in combinatie met exemestaan. Na 5 jaar leden 1 op 6 vrouwen jonger dan 35 jaar die exemestaan plus een ovariëctomie kregen opnieuw aan borstkanker. Bij degenen die enkel tamoxifen kregen was dat 1 op 3.

SOFT was ‘beste proef van het jaar’ in 2014 (volgens verschillende artikels in wetenschappelijke publicaties)

Deze resultaten zullen de klinische praktijk veranderen”, aldus dr. Prudence Francis, medevoorzitter van de studie en hoofd van de afdeling Breast Medical Oncology, Peter MacCallum Cancer Centre, Australië. “Voor de jongste vrouwen met hormoongevoelige borstkanker zal een ovariëctomie steeds vaker worden aanbevolen. Bij vrouwen die nog niet in de menopauze zijn en lijden aan een hormoongevoelige borstkanker met voldoende risico op recidief om chemotherapie aan te raden, zullen de artsen waarschijnlijk een ovariëctomie plus aromataseremmer voorstellen als alternatief voor tamoxifen.”

* Bronnen: 1) Schapira, Lydia. Breast Cancer 2014: SOFT Proves Year’s Best. Medscape Oncology. 24 December 2014. www.medscape.com 2) Sullivan, Michelle. What Was The Most Interesting Thing You Learned At The Meeting? Oncology Practice. 14 December 2014. www.oncologypractice.com