preloader

BIG time for baby

Intro text: 

De meerderheid van de jonge vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium lijdt aan de hormoongevoelige of oestrogeenreceptorpositieve (ER+) variant van de ziekte, waarbij de kankercellen door hun eigen oestrogenen worden gevoed. Om te voorkomen dat de kanker terugkeert, moeten deze vrouwen vijf à tien jaar lang een endocriene therapie volgen. Tijdens deze hormonale behandeling, met impact op de eierstokken, kunnen ze niet zwanger worden.

Ongeveer 15 % van de patiënten met borstkanker wordt gediagnosticeerd tijdens de vruchtbare jaren

Een baby na borstkanker

In 2013 krijgt Zoë te horen dat ze hormoongevoelige borstkanker heeft. Na haar gevecht tegen de ziekte, droomt ze ervan om mama te worden.

Maar Zoë wordt geconfronteerd met een zwaar dilemma: kan de hormoontherapie gedurende 2 jaar opgeschort worden om een zwangerschap mogelijk te maken, zonder verhoging van het risico op een terugval?

Vandaag kunnen de dokters hier geen wetenschappelijk gefundeerd antwoord op geven... Maar Zoë verdient een antwoord.

Waarom is deze studie noodzakelijk?

BIG Time for Baby is een internationale klinische studie die een antwoord wil bieden op een belangrijke vraag: kunnen vrouwen hun hormoonbehandeling na borstkanker onderbreken om zwanger te worden? Het is met name de bedoeling na te gaan of de behandeling tot twee jaar lang kan worden stopgezet – zodat vrouwen zwanger kunnen worden – zonder het risico op een terugval te verhogen. Zo’n 500 vrouwen met hormoongevoelige borstkanker zullen deelnemen aan de studie.

Het onderzoek kost 21 euro per week (of 3 euro per dag) per deelneemster. Jouw schenking wordt gebruikt om de kosten van de studie te dekken en een duidelijk antwoord te bieden op belangrijke vragen voor toekomstige generaties.

Waarom een gift doen?

De studie BIG Time for Baby geeft jonge vrouwen met hormoongevoelige borstkanker de mogelijkheid zwanger te worden.​

In de volksmond wordt gezegd dat de ooievaar baby’s brengt. Net zoals de ooievaar een geluksbrenger is, kunnen ook wij ons steentje bijdragen om deze jonge vrouwen, in hun strijd strijden tegen herval, te helpen. Laten we samen de kans vergroten om met een gerust hart hun kinderwens te vervullen.

Doe een gift

Om het onderzoek wetenschappelijke geldigheid te geven, worden er wereldwijd 500 vrouwen jonger dan 42 jaar gerecruteerd. Zij volgen allen een hormoonbehandeling na borstkanker en hebben een kinderwens. De patiënten worden gedurende 10 jaar van dichtbij opgevolgd door medische experts.

Professor Martine Piccart, eminent oncoloog en voorzitster van BIG against breast cancer, legt de nadruk op het maatschappelijk belang van de studie: “Deze studie is van vitaal belang – de resultaten zullen toelaten om een wetenschappelijk gefundeerd advies te formuleren over het risico van het al dan niet tijdelijk onderbreken van de hormonale behandeling, om aan de patiënte de kans te geven om moeder te worden. Deze informatie is van grote waarde voor duizenden vrouwen ter wereld!

Jaarlijks worden ongeveer 100.000 vrouwen jonger dan 42 jaar getroffen door hormoongevoelige borstkanker. Zij zullen in de toekomst kunnen gebruikmaken van de conclusies van dit belangrijk onderzoek om zo een weloverwogen en wetenschappelijk gefundeerde beslissing te kunnen nemen rond een  zwangerschap.

Hoe verloopt dit onderzoek?

In deze video gaan Dr Partridge (POSITIVE co-chair for US through ALLIANCE, Rochester, Minnesota) en Dr Pagani (POSITIVE co-chair for International Breast Cancer Study Group, Bern, Switzerland) dieper in op de werking van dit belangrijk onderzoek.